Društva

POPIS UDRUGA/DRUŠTAVA ZAJEDNICE ŠRU BARANJE

U P R A V N I O D B O R

 

 1. ŠARAN –  Stjepan Živić, Dunavska 30, 31306 Batina – 735-061, 0997838287
 2. SMUĐ – Željko Mumlek, Petra Dobrovića 41 31300 B.Manastir – 701-887, 703-876 0992181528
 3. KARAS – Pero Čalušić, Kralja Zvonimira 2, 31327 Bilje- 0989666181, 0992181525
 4. DEVERIKA – Matija Lazić, V. Nazora 52, 31305 Draž-736-397, M.Daražac 09834772 0989058829, Sian 0915975138
 5.   AMUR – A. Martinčević, Alojza Stepinca 8, 31326 Darda- 740-591, 0981814739
 6. ŠTUKA – Marina Škulac, Braće Radića 2, Gajić,31305 Draž- 0997365217
 7. RIBIČ – Josip Tot, Bistrička 4,Grabovac, 31309 K.Vinogradi- 0915515527
 8. LINJAK – Ramadan Bajčinovci, Lj. Gaja 53, 31325 Čeminac-0981311237 Mario Kralj  0914877906
 9. BJELICA – Krunoslav Vujević, Hr. Ratnih Veterana 12, Mece, 31326 Darda –  0912540612, Lj. Dora, D. Cesarića 13
 10. ŠTUKA – Zdravko Kupina, K Zvonimira 7b, 31325 N.Čeminac- 0996994146
 11. BELJE – Lajoš Karakaš, Ul. Grada Vukovara 2, 31302 Kneževo – 098 9629178
 12. AMADEUS -Milovan Šašlić, 31326 Darda, B.J. Jelačića 36-0989690494
 13. ŠARAN – Dario Vargek , Šećerana, Izidora Kišnjevoga 9, 098786540

S.Šipek 0989820923

 1. LINJAK – Matija Kešić, Republike, Topolje, 31304 Duboševica- 0959166781

Ivan Lazić, Osječka 118, Beli Manastir, 098721387

 1. UDIČAR – Ferenc Kovač, Rajina 13, Zmajevac – 0914344488

Marko Šeremešić, Olgina 2, 31309 K. Vinogradi- 0998294830,730-830

 1. ŠTUKA -Ištvan Ag, Glavna 17, 31322 B.P.S.- 0911916903, Bačić – 0917642773
 2. DRAVICA – Željko Đekić , D.Obradovića 1a, 31324. Jagodnjak, 098 9299141
 3. VIR – Martina Terzić, Hr. Branitelja 5, 31304 Duboševica – 0997086842
 4. PIŠKUR – Dario Kovač,  Međimurska 59, 31325 Kozarac- 0912234613
 5. BISTRO – T. Štefanec, Š. Petefija 100, 31328 Vardarac, 0989282528,
 6. GAKOVAC – Tibor Živić, 31322 N. Bezdan, K. Lajoša 4 – 091168871, Atila 0917938641
 7. SPIN – Žolt Bognar, Osječka 32c, Beli Manastir, 0959009757
 8. ŠTUKA – Popovac , Ferida Grubić 0958114807
 9. Kopačevo – Željko Milas, Kiš Ferenca 4, 31327 Kopačevo 0914627751